top of page

EZRaider Tillbehör

Digital panel Includes lighting switch and speed mode selector switch. Waterproof Fits all EZRaider models. You can choose between key and a switch

Inkluderar knappar för belysning och hastighetsläge, vattentät. Passar alla EZRaider-modeller. Välj mellan nyckel och strömbrytare.

DIGITAL PANEL

EZRaider classic seat. Stand up or Sit down. Your Choice! Specifically designed to fit seamlessly on all EZRaider models.

EZRAIDER SADEL

Klassisk EZRaider sadel. Stå upp eller sitt ner, du väljer!

Speciellt designad för att passa sömlöst på alla EZRaider-modeller.

Keep those branches and thorns from hitting the backs of your fingers while you ride on trails and deep in the woods. Fits all EZRaider models.

HANDSKYDD UPPGRADERINGSKIT

Se till att grenar och sly inte träffar dina fingrar medan du kör på stigar och genom skogen.

Passar alla EZRaider-modeller.

Heavy-Duty luggage rack fits all EZRaider models allowing additional towing ability.

”HEAVY-DUTY” BAGAGERÄCKE

”Heavy-duty” bagageräcke som möjliggör bättre bogserförmåga.

Passar alla EZRaider-modeller.

Anti-slip stripes – delivers extra user protection and stebility.

SAFETY WALK (ANTI-SLIP)

Halkskyddande stripes – ger extra användarsäkerhet och stabilitet.

Soft mud guards for maximum protection. Back and front. Fits for LW and HD2.

STÄNKSKYDD

Mjuka stänkskydd för maximalt skydd fram och bak.

Passar LW och HD2.

Aluminum Skid Plate Upgrade Kit for All Models for maximum protection.

HASPLÅT

Hasplåt i aluminium för uppgraderat skydd.

Passar alla EZRaider-modeller.

Stainless Steel Luggage Rack. allowing additional space. Fits the EZRaider LW.

LW BAGAGERÄCKE

Bagageräcke i rostfritt stål som möjliggör mer utrymme.

Passar EZRaider LW.

Wheel & Tire set 20X6 -10 Original and branded off road tire. Fits to LW EZRaider models.

EZRAIDER SUV DÄCK

Fälg och däck 20x6 ”10. Original och märkesdäck.

Passar EZRaider LW.

golf-rack.jpg

GOLF RACK

Golf Rack

bottom of page